Ra mắt Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam

Ngày 15-10, tại TP.HCM, Hội Luật Gia Việt Nam đã ra mắt Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC). Đây là là tổ chức phi chính phủ, độc lập và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết tranh chấp thương mại.

18/10/2016 09:52

Ngày 15-10, tại TP.HCM, Hội Luật Gia Việt Nam đã ra mắt Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC). Đây là là tổ chức phi chính phủ, độc lập và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết tranh chấp thương mại.

Mục tiêu của VLCAC là xây dựng và thực hiện một cơ chế giải quyết tranh chấp thân thiện, tin cậy, khách quan, công bằng, thuận lợi và hiệu quả nhằm tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các bên tranh chấp; tôn trọng thỏa thuận và quyền tự do lựa chọn của các bên tranh chấp về trọng tài viên, ngôn ngữ, luật áp dụng, địa điểm và thời gian giải quyết tranh chấp; bảo đảm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp.

VLCAC đề cao tính chuyên nghiệp, các giá trị nhân văn, lợi ích, uy tín của các bên tranh chấp, phong cách làm việc khoa học, thiết thực, thân thiện để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài tín nhiệm, lựa chọn là tổ chức trọng tài uy tín, trách nhiệm và tin cậy để giải quyết tranh chấp.

Bà Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, VLCAC có đội ngũ trọng tài viên chuyên nghiệp là các luật gia, luật sư, các chuyên gia kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, các giáo sư, tiến sĩ… có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kinh nghiệm và uy tín cao trong lĩnh vực giải quyết các tranh chấp.

VLCAC có đủ năng lực và thẩm quyền giải quyết các tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại sẽ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp về một chế định giải quyết tranh chấp đáng tin cậy, hiệu quả và độc lập ở Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia Hiệp định TPP.