Phòng, chống tham nhũng - nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Là một trong tám chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình số 07-Ctr/TU về phòng. chống tham nhũng (PCTN), lãng phí được Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thông qua từ đầu nhiệm kỳ với nhiều giải pháp kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí. Điều này khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của TP Hà Nội đối với công tác đấu tranh PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn hiện nay.

19/07/2016 10:15

Là một trong tám chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình số 07-Ctr/TU về phòng. chống tham nhũng (PCTN), lãng phí được Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thông qua từ đầu nhiệm kỳ với nhiều giải pháp kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí. Điều này khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của TP Hà Nội đối với công tác đấu tranh PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn hiện nay.

Loại bỏ điều kiện phát sinh tham nhũng

Trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được trong công tác PCTN, lãng phí, thực hành tiết kiệm của nhiệm kỳ trước, Chương trình số 07 của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, nhằm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Huy, Đảng bộ thành phố luôn xác định PCTN, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Trong quá trình triển khai, thành phố chú trọng cả "phòng" và "chống", lấy phòng ngừa là chính. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó nòng cốt là các cơ quan nội chính, cơ quan bảo vệ pháp luật các cấp. Các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ được đặt ra khá cao, cụ thể 100% các kết luận thanh tra kinh tế-xã hội, thanh tra chuyên ngành khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng phải được chuyển đến các cơ quan điều tra để xử lý theo quy định; tập trung giải quyết kịp thời 90% số đơn tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng; 100% số các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được điều tra truy tố, xét xử kịp thời, không xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đối với thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thành phố phấn đấu tiết kiệm 10% các khoản chi thường xuyên, 12% kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm…100% vốn đầu tư được phân bổ đúng nguyên tắc.

Qua sáu tháng đầu năm nay, công tác nội chính và PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. 302 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiết kiệm 20% dự toán chi thường xuyên. Qua thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư đối với 95 dự án đã giảm chi cho ngân sách hơn 21 tỷ đồng. Công an TP đã thụ lý, điều tra 16 vụ, 39 bị can về các tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản, nhận hối lộ…, đến nay đã điều tra và chuyển Viện Kiểm sát truy tố bốn vụ.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Dù đã có những tiến bộ, song theo đánh giá của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; ít vụ việc tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra. Số vụ tham nhũng được phát hiện, khởi tố, điều tra, xét xử chưa phản ánh đúng tình hình thực tế; các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng chưa đầy đủ, toàn diện và hiệu quả. Đáng chú ý, nhận thức của một số cấp ủy và một số cán bộ đảng viên về công tác này chưa đầy đủ, một số cán bộ, công chức còn biểu hiện sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ. Một số cán bộ chủ chốt các đơn vị chưa chỉ đạo quyết liệt công tác PCTN, lãng phí. Chính vì vậy, từ nay đến cuối năm, TP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình 07, kiểm tra công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử đối với một số sở, ban, ngành, quận, huyện, thị ủy về các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Hà Nội cũng đặc biệt đề cao vai trò người đứng đầu trong công tác này. Tại hội nghị triển khai Chương trình 07 và tổng kết công tác nội chính sáu tháng đầu năm tổ chức ngày 14-7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung quán triệt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy, đó là PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp trên khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Trong tổ chức thực hiện phải coi trọng cả phòng và chống, trong đó lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm minh”, vừa tích cực, chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, lãng phí.

Tinh thần chỉ đạo này đã được các đơn vị trên địa bàn nghiêm túc tiếp thu trong quá trình triển khai. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Đặng Văn Tường cho biết, quận gắn việc triển khai Chương trình 07 với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, thực hiện Luật PCTN. Nhận định tình hình tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an TP Đoàn Duy Khương khẳng định, thời gian tới lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh việc phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh tội phạm tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, thanh tra, hải quan, thuế, kiểm toán… trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý tham nhũng.

Quá trình triển khai Chương trình 07 sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, tiến tới kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Thủ đô.