Nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn

5 năm qua, việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn liên tục được đổi mới với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

25/05/2020 16:34

5 năm qua, việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn liên tục được đổi mới với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Chiều 23/5, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười một, khóa XI tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chị thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42 rất quan trọng, quyết định tính hiệu quả các hoạt động của Đoàn. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại, nhận thức lại trách nhiệm của mình trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, để việc thực hiện chỉ thị 42 trong những năm tiếp theo hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo hơn.

“Nhìn vào thế hệ năm 2015 đang là thiếu nhi đến năm 2030 là thanh niên. Nếu thế hệ đó vững vàng, chắc chắn, tích cực thì Chỉ thị 42 làm có hiệu quả. Đến lúc đó mà vẫn còn băn khăn, lo lắng về nhận thức, đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ thì chúng ta sẽ thấy trách nhiệm của mình trong đó”, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, việc thực hiện Chỉ thị 42 trong 5 năm qua của Đoàn đã đạt được kết quả nổi bật trên nhiều mặt. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã nghiêm tục trong việc triển khai thực hiện và có sự đồng bộ trong hệ thống. Đoàn đã tận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn thế mạnh của công nghệ để đổi mới nội dung, phương thức giáo dục như: thi trực tuyến, sản phẩm truyền thông trên mạng, tận dụng kênh thông tin mạng làm kênh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ trong tổ chức triển lãm…; đặc biệt tận dụng sự lan tỏa của mạng xã hội để tăng cường tương tác với ĐVTN.

Việc giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin cho thanh niên được thực hiện kiên trì, với nhiều giải pháp đa dạng. Nhiều cuộc thi trực tuyến được tổ chức liên tục từ 2015 tới nay như: Ánh sáng soi đường, Tự hảo Việt Nam, Tìm hiểu Đảng cộng sản Việt Nam… đã đưa Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến với ĐVTN đa dạng, gần gũi, dễ hiểu.

Chị Trần Thị Trúc Quỳnh - Bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng cho rằng, việc lan tỏa những tin tốt, câu chuyện đẹp được triển khai tốt, nhưng việc đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng cần mạnh mẽ hơn.

Các cấp bộ Đoàn đã sử dụng hiệu quả các điển hình nhằm tác động vào nhận thức, thay đổi nhận thức và hành động của thanh niên theo chiều hướng tích cực.

"Nếu 5 năm trước đây chúng ta thường nói “phát hiện tốt, tuyên dương tốt nhưng sử dụng, phát huy hạn chế”, thì 5 năm gần đây đã chuyển biến rõ rệt. Các gương được tuyên dương nhiều hơn, giải thưởng của đoàn đã phủ kín các đối tượng. Việc lấy cái đẹp dẹp cái xấu, nhân rộng cái tốt, cái hay, điển hình được quan tâm, điển hình là phong trào “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp", anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Thực hiện Chỉ thị 42, Đoàn đã chú trọng, kịp thời hơn trong việc nắm bắt tình hình dư luận thanh niên và quan tâm việc định hướng thanh niên trước vấn đề lớn. Đây trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tổ chức Đoàn các cấp.

Anh Lê Quốc Phong cũng cho rằng, việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thông qua phong trào hành động cách mạng của Đoàn – Hội – Đội đã khơi gợi lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng và tạo sức mạnh đoàn kết của thanh niên. Đoàn đã bắt đầu chú ý việc thành lập các đội, nhóm để chuyên nghiệp hơn, tham gia sâu hơn vào công tác giáo dục như đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, CLB lý luận trẻ…

Bên cạnh đó, nỗ lực sửa đổi các tiêu chí cụ thể để xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; sự chuyển dịch tích cực hệ thống báo chí của Đoàn; hoạt động hiệu quả hơn của các thiết chế văn hóa… cũng là những minh chứng cho kết quả trong chặng đầu tiên của 15 năm thực hiện Chỉ thị 42.

Tuy nhiên, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cũng chỉ ra những hạn chế sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 42. Theo anh Phong, khi xã hội còn băn khoăn về một bộ phận thanh niên có niềm tin chưa vững vàng, sống thiếu lý tưởng, vi phạm pháp luật…thì còn đó trách nhiệm của chúng ta.