Ngành Công Thương: Hạn chế tối đa việc phát sinh thủ tục hành chính

Ngày 17-11, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-BCT về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Công Thương.

18/11/2015 11:20

Ngày 17-11, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-BCT về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Công Thương.

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua công tác CCHC luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC).

Tuy đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng Bộ Công Thương cũng cho rằng công tác CCHC vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Theo đó để đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC trong thời gian tới, cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của Bộ Công Thương trong năm 2016; nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong nhận thức và hành động về CCHC, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác CCHC của đơn vị mình. Nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong từng vị trí, lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý, phụ trách.

Cụ thể, thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: Đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch CCHC năm 2015. Các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC của năm sau phải được ban hành đầy đủ trong Quý IV năm trước. Kế hoạch phải chi tiết, cụ thể và có tính khả thi; đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm theo kế hoạch.

Ngoài ra, các đơn vị kiểm soát chặt chẽ các TTHC, đảm bảo chỉ ban hành những TTHC thực sự cần thiết; rà soát đơn giản hóa TTHC hàng năm và bãi bỏ các TTHC không cần thiết. Hạn chế tối đa việc phát sinh số lượng TTHC; kịp thời trả lời, giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC; cập nhật, công bố TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia (http://csdl.thutuchanhchinh.vn) đúng thời hạn quy định.