Kiểm tra chặt mặt hàng thép tại cửa khẩu

Tổng Cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng thép khai báo thuộc các nhóm 72.06, 72.07 và 72.24 một cách thống nhất.

30/10/2015 10:32

Tổng Cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng thép khai báo thuộc các nhóm 72.06, 72.07 và 72.24 một cách thống nhất.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra đối với mặt hàng khai báo là sắt thép NK. Tuy nhiên, việc thực hiện chưa được triệt để và thống nhất.

Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm quyết định phân luồng của hệ thống, trường hợp lô hàng NK thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa, yêu cầu phải kiểm tra chi tiết, cụ thể.

Đồng thời, thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính trong trường hợp người khai chậm nộp chứng từ xuất xứ hàng hóa (C/O). Theo đó, trường hợp chưa nộp được chứng từ C/O tại thời điểm khai hải quan, người khai hải quan khai theo mức thuế suất NK ưu đãi tối huệ quốc hoặc thông thường. Khi nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ trong thời hạn theo quy định, người khai hải quan khai bổ sung theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng, được hoàn trả số tiền thuế chênh lệch đã nộp.

Đối với hàng hóa NK khai báo thuộc nhóm 72.06 “Sắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sắt thuộc nhóm 72.03)”, nhóm 72.07 “Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm” và nhóm 72.24 “Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác”: Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31-12-2013 của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và công nghệ đối với hàng hóa khai báo nhập khẩu thuộc nhóm 72.24.

Đồng thời, thực hiện lấy mẫu gửi phân tích tại Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK và các Chi nhánh theo quy định tại Điều 31 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với hàng hóa khai báo thuộc các nhóm 72.06, 72.07, 72.24 để có cơ sở xác định đúng bản chất, thành phần, tính chất lý hóa của lô hàng NK.