Khai trương trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước

21/06/2015 15:21

(Chinhphu.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2015), ngày 21/6, trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước đã chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉvpctn.gov.vn.

Giao diện trang TTĐT Văn phòng Chủ tịch nước.

Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước tích hợp tin tức về hoạt động chỉ đạo điều hành, đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, góp phần giúp nhân dân trong nước tìm hiểu hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từ đó nắm bắt thêm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tại lễ khai trương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã đề nghị Ban Biên tập bám sát các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, nhất là trong dịp tổ chức các sự kiện lớn của đất nước sắp tới.

Từ đó tham mưu, đề xuất nội dung đưa tin lên trang thông tin phù hợp, kịp thời; nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định hoạt động của trang thông tin và các quy định liên quan của pháp luật trong công tác vận hành; duy trì mối quan hệ phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan, nhóm phóng viên chuyên trách của Chủ tịch nước để đưa các thông tin lên trang thông tin điện tử bảo đảm chất lượng cả về nội dung và hình thức thể hiện./.