Indonesia sắp điều trần gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với thép cán không hợp kim

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này vừa nhận được thông báo từ Uỷ ban Tự vệ Indonesia (KPPI) về việc tiến hành phiên điều trần căn cứ theo điều 3.1 Hiệp định Tự vệ của WTO - vụ việc điều tra gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cán không hợp kim của Việt Nam.

07/02/2017 09:30

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này vừa nhận được thông báo từ Uỷ ban Tự vệ Indonesia (KPPI) về việc tiến hành phiên điều trần căn cứ theo điều 3.1 Hiệp định Tự vệ của WTO - vụ việc điều tra gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cán không hợp kim của Việt Nam.

Phiên điều trần này sẽ nhằm tạo cơ hội để các bên liên quan có thể trình bày quan điểm và bằng chứng đối với vụ việc bị cáo buộc. Theo đó, phiên điều trần được tổ chức ngày 20.2.2017 và diễn ra trong 1h30 phút tại Tòa nhà Bộ Thương mại, Thủ đô Jakarta, Indonesia. Mọi bằng chứng và ý kiến đối với vụ việc được trình bày tại phiên điều trần nói trên phải được nộp bằng văn bản trước ngày 14.02.2017. Mặt khác, KPPI cũng thông báo mỗi bên liên quan trong vụ việc cử tối đa 02 người tham gia phiên điều trần và chỉ những người đã đăng ký tham gia mới có thể tham dự phiên điều trần. Trước đó, ngày 18.01.2017, KPPI đã đăng Công báo số 1 thông báo tiến hành khởi xướng điều tra gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm nói trên.

Biện pháp tự vệ này cũng đang bị Đài Loan và Việt Nam khởi kiện tại Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO (vụ việc DS490/496) và đang trong giai đoạn xét xử tại Ban Hội thẩm. Từ 22.7.2014 đến ngày 21.7.2017, phía Indonesia đã áp dụng 3 mức thuế tự vệ đối với thép cán không hợp kim của Việt Nam vả Đài Loan (Trung Quốc) với mức thuế hiện áp dụng là 3.629.538 Rp/tấn.