Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 4/2019

Chiều ngày 17/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 4/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

23/04/2019 09:37

Chiều ngày 17/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 4/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đại diện Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào 9 nội dung: Tờ trình về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 của các đảng ủy trực thuộc; Tờ trình về một số nội dung làm cơ sở thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch và phương án nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 trong năm 2019; Báo cáo về cơ cấu cấp ủy và kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương; Tờ trình về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Khối, nhiệm kỳ 2017-2022; Tờ trình về việc dự thảo tiêu chuẩn chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2019; Tờ trình về công tác cán bộ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Tờ trình về việc nhân sự đề nghị điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thảo luận và cho ý kiến một số nội dung khác.

* Chiều cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về danh sách nhân sự giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Trưởng, Phó các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối; Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng trong Khối; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Hoàng Giang, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối báo cáo về việc lấy ý kiến vào danh sách nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu kín.
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu kín.

Việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm các quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng, số lượng, cơ cấu, nguồn nhân sự và quy trình giới thiệu quy hoạch theo đúng quy định.

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối tiến hành các bước theo quy trình, thảo luận, lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch và bỏ phiếu kín theo đúng quy định của Đảng.

* Ngày 18/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để đánh giá kết quả công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2019, thực hiện bước 3 trong quy trình bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Báo cáo kết quả công tác Quý I năm 2019 cho thấy, được xác định là năm “bứt phá” phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết công tác năm và đã đạt được những kết quả tích cực. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, đồng bộ việc rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý năm 2019; tập trung kiện toàn cán bộ chủ chốt ở các vị trí khuyết thiếu. Các cấp ủy đảng cũng tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan tham mưu có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17 HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục duy trì có nề nếp, đúng nguyên tắc, kiên quyết, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định, qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng bộ. Chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết tốt diễn biến tư tưởng cảu cán bộ, đảng viên, người lao động. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng duy trì sản xuất kinh doanh tốt, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2018, tổng doanh thu tăng 6,6%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 19% và nộp ngân sách tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp được đẩy mạnh, theo sát tiến độ được phê duyệt.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đại biểu đã thực hiện bước 03 trong quy trình 04 bước rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong Quý II/2019, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nâng cao chức trách, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, 5 nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng chí nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định kết quả thực thi chủ trương, chính sách và nhiệm vụ ở mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở kết quả của bước thứ 3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ bỏ phiếu quyết định bổ sung quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.