Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3/2019

Ngày 01/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 3/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

04/04/2019 08:50

Ngày 01/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 3/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Kiện toàn cấp ủy của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cho ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; kiện toàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp ban Cơ quan Đảng ủy Khối giai đoạn 2015 - 2020 và giới thiệu quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025; tờ trình về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và một số nội dung khác.