Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 10/2018

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 10/2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

26/10/2018 16:49

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 10/2018. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía Đảng ủy Khối DNTW, tham dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu và Phạm Tấn Công cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cho ý kiến vào các tờ trình về dự thảo Quy định phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ trong Đảng bộ Khối; tờ trình về việc bổ sung cấp ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tờ trình về việc nhân sự kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Báo cáo về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương” và Quy định về “kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền” của Bộ Chính trị.

Hội nghị nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc báo cáo về kết quả công tác 9 tháng đầu năm, công tác tái cơ cấu Tổng công ty và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.