Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 14 (mở rộng)

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 (mở rộng). Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Tấn Công, Lê Văn Châu chủ trì Hội nghị.

15/10/2018 10:46

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 (mở rộng). Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Tấn Công, Lê Văn Châu chủ trì Hội nghị.
Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư phụ trách các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về việc đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tờ trình và dự thảo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2018. Nghe đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày tờ trình về Đề án thực trạng và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ trước tình hình mới và Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Quang cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị cũng đã thảo luận các dự thảo Báo cáo sơ kết Nghị quyết 02-NQ/ĐUK, ngày 27/9/2013 và dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; dự thảo Quy định phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; nghe báo cáo kết quả Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bước 4); bỏ phiếu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bước 5) và thông báo kết quả bỏ phiếu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trước đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bước 4).