Doanh nghiệp không phải chờ hoàn thuế

Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn và quy trình hoàn thuế GTGT. Đây là cơ sở để ngành thuế đảm bảo chỉ tiêu đặt ra trong năm 2015 là có 90% hồ sơ hoàn thuế GTGT của DN được hoàn đúng hạn.

03/06/2015 10:02

Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn và quy trình hoàn thuế GTGT. Đây là cơ sở để ngành thuế đảm bảo chỉ tiêu đặt ra trong năm 2015 là có 90% hồ sơ hoàn thuế GTGT của DN được hoàn đúng hạn.

Thời gian qua, không ít DN “phàn nàn” về việc cơ quan Thuế các cấp đã chậm trễ trong giải quyết hoàn thuế. Chỉ tính năm 2014, cơ quan Thuế trong cả nước đã tiếp nhận mới 22.074 hồ sơ hoàn thuế GTGT, với tổng số tiền đề nghị hoàn là 98.970,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tổng số hồ sơ được hoàn thuế thì có 647 hồ sơ chậm, chiếm tỷ lệ 2,9% hồ sơ đã giải quyết.

Điện tử hóa hoàn thuế

Để chấm dứt tình trạng này, lãnh đạo Bộ Tài chính đã ra “chỉ thị” cho ngành Thuế phải ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hoàn thuế. Đồng thời phục vụ người nộp thuế tra cứu thông tin về tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế của cơ quan Thuế trên Trang thông tin ngành Thuế và thực hiện thanh, kiểm tra chống gian lận hoàn thuế.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đã khẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn và quy trình hoàn thuế GTGT để làm căn cứ đánh giá mức độ tuân thủ, xếp hạng rủi ro trong hoàn thuế GTGT để áp dụng thống nhất trong toàn ngành.

Theo đó, cơ quan Thuế sẽ phân loại hồ sơ để phân luồng DN hoàn thuế trước, kiểm tra sau, hoặc kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Đối với DN có mức độ tuân thủ pháp luật thuế thấp và có rủi ro trong quản lý thuế, cơ quan Thuế được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ về quản lý theo quy định của pháp luật trong giải quyết hoàn thuế GTGT. Do vậy, với quy trình mới này, sẽ rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho DN. Cụ thể, tổng thời gian giải quyết hoàn thuế bao gồm cả thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT tại cấp Chi cục thuế không quá 5 ngày làm việc đối với hồ sơ hoàn thuế nộp thừa. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau chậm nhất không quá 6 ngày làm việc. Trường hợp thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau chậm nhất không quá 40 ngày. Các hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của DN, tối đa 3 ngày làm việc.

Giám sát đầu vào

Theo Tổng cục Thuế, một trong những khó khăn của cơ quan Thuế dẫn tới sự chậm trễ trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế thời gian qua là do hầu hết các hồ sơ này có vướng mắc trong quá trình giải quyết như: Hoá đơn mua vào của DN đang bị cơ quan Công an điều tra chưa có kết luận; cơ quan Thuế đang chờ xác minh hoá đơn của DN bán ra đang bị đình chỉ sử dụng do có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh và kết quả đối chiếu tờ khai xuất khẩu với cơ quan Hải quan cửa khẩu...

Do vậy, với việc ứng dụng công nghệ thông tin, các cơ quan quản lý sẽ trao đổi dữ liệu quản lý rủi ro DN nên cơ quan Thuế các cấp sẽ dễ dàng xác minh thông tin, giải quyết nhanh hồ sơ hoàn thuế cho DN, đảm bảo kinh phí hoàn thuế GTGT để hoàn thuế kịp thời cho doanh nghiệp ngay khi có quyết định hoàn thuế để tạo thuận lợi cho DN trong việc luân chuyển vốn kinh doanh. Mặt khác, tới đây quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế và cục thuế các tỉnh, thành phố như: Thời điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, văn bản giải trình, bổ sung thông tin tài liệu của người nộp thuế; thời điểm ban hành các văn bản về giải quyết hoàn thuế của cơ quan Thuế.