Công tác truyền thông tại VNSTEEL – Phối hợp hệ thống về tin bài và Chế độ nhuận bút

Một trong những văn bản sửa đổi bổ sung 2024 đáng chú ý gần đây nhất về công tác truyền thông của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Tổng công ty hay VNSTEEL) là Quy chế hoạt động truyền thông và Quy định chế độ nhuận bút trong hoạt động truyền thông của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, ban hành ngày 06/3/2024. Văn bản là một chỉnh thể thống nhất với nhiều điều khoản quy định, tuy nhiên trong phạm vi bài viết sẽ chỉ đề cập đến nội dung phối hợp hệ thống Tổng công ty về tin bài và chế độ nhuận bút để các cộng tác viên có hình dung rõ nét hơn về trách nhiệm và quyền lợi của mình.

10/04/2024 14:24

Để quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, cung cấp các thông tin, hình ảnh chính xác và có định hướng về hoạt động của Tổng công ty tới toàn thể cán bộ công nhân viên, đối tác, khách hàng, các cơ quan quản lý và thông qua các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm thương hiệu của Tổng công ty và các đơn vị, đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần làm việc cho người lao động, lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt nam - CTCP đã ban hành nhiều văn bản liên quan, một trong những văn bản sửa đổi bổ sung 2024 đáng chú ý gần đây nhất là Quy chế hoạt động truyền thông và Quy định chế độ nhuận bút trong hoạt động truyền thông ban hành ngày 06/3/2024. Văn bản là một chỉnh thể thống nhất với nhiều điều khoản quy định, tuy nhiên trong phạm vi bài viết sẽ chỉ đề cập đến nội dung phối hợp hệ thống Tổng công ty về tin bài và chế độ nhuận bút để các cộng tác viên có hình dung rõ nét hơn về trách nhiệm và quyền lợi của mình

Công tác phối hợp tin bài trong hệ thống:

Tin, bài, tác phẩm là các tài liệu dưới dạng chữ viết (bài viết, tin viết, bản dịch ngược/xuôi) hoặc/và hình ảnh, video (Infographic, phóng sự ảnh)... gọi chung là tin, bài, trong đó chứa đựng nội dung về hoạt động hoặc liên quan đến hoạt động của Tổng công ty, công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty, được tập hợp từ nhiều nguồn thông tin nhưng ưu tiên nội bộ, mạng lưới cộng tác viên trong hệ thống. 

Mạng lưới cộng tác viên trong hệ thống bao gồm các cán bộ, công nhân viên làm việc tại Công ty mẹ - Tổng công ty, các doanh nghiệp trong hệ thống Tổng công ty có khả năng viết tin, bài, tác phẩm, cung cấp thông tin, hình ảnh, video... phục vụ công tác truyền thông của Tổng công ty.  

Theo đó: 

Ban Kế hoạch thị trường (KHTT) có trách nhiệm tiếp nhận, soát xét nội dung, tổ chức việc biên tập sản xuất và đăng tin bài về hoạt động nội bộ của Tổng công ty, đơn vị để đăng lên Trang thông tin điện tử của Tổng công ty. 

Văn phòng và các Ban nghiệp vụ khác có trách nhiệm cung cấp cho Ban KHTT tối thiểu 02 (hai) bài viết về các hoạt động/kế hoạch/kết quả công việc/chức năng nhiệm vụ của bộ phận/Ban mình, thời gian quy định là trước ngày 10 của tháng đầu tiên mỗi quý. Lãnh đạo Văn phòng/Ban nghiệp vụ/các đơn vị có trách nhiệm nắm bắt nội dung tin bài, phối hợp tạo điều kiện cũng như đôn đốc cán bộ nhân viên, người lao động đơn vị mình cung cấp tin bài để thực hiện công tác truyền thông.

Văn phòng/ Ban nghiệp vụ/ Đơn vị phối hợp với Ban KHTT và Ban Công nghệ thông tin để đảm bảo thông tin do đơn vị mình phụ trách được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, các ấn phẩm truyền thông của Tổng công ty và các phương tiện thông tin đại chúng khác là đầy đủ, chính xác.

Đối với các sự kiện hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn… do Tổng công ty hoặc các đơn vị tổ chức, tùy thuộc nội dung của sự kiện và tình hình thực tế, theo sự phân công của Lãnh đạo Tổng công ty, đơn vị chủ trì, tham gia sự kiện viết tin, bài về sự kiện đó và gửi về Ban KHTT.

Đối với các sự kiện khác do tổ chức Đảng, Đoàn thể tổ chức, các cán bộ của tổ chức Đảng, Đoàn thể chủ động tác nghiệp viết tin, bài, quay phim, chụp ảnh sự kiện đó và gửi về Ban KHTT biên tập.

Về chế độ nhuận bút:

Nhuận bút: là khoản tiền do Tổng công ty chi trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu tin, bài, tác phẩm khi tin, bài, tác phẩm được đăng tải đầu tiên tại website https://vnsteel.vn của Tổng công ty. 

Tin, bài, tác phẩm đã công bố, phổ biến khi được sử dụng lại, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả không được hưởng nhuận bút tại Quy định này. 

Đáng lưu ý, tin bài, tác phẩm thuộc loại hình sáng tác, nghiên cứu được trả nhuận bút cao hơn tác phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, sưu tầm, biên soạn, chú giải, tuyển tập và hợp tuyển.

Chi trả nhuận bút: Nhuận bút được thực hiện chi trả hàng tháng, chậm nhất 90 ngày, kể từ ngày tin, bài, tác phẩm được đăng tải, công bố, bên sử dụng tin, bài, tác phẩm phải trả hết tiền nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định.

Có nhiều mức nhuận bút khác nhau nhằm khuyến khích các công tác viên, có thể kể đến như: cung cấp hình ảnh, video, bài hát, bài nghiên cứu, bài dịch xuôi, dịch ngược, các mẩu chuyện... Mức áp dụng nhuận bút cao nhất có thể nhận được bằng 1,5 lần mức nhuận bút cơ bản, chi tiết quy định trong Thư viện văn bản tại đây

Mỗi một trang viết, mỗi một hình ảnh, thước phim của các cán bộ nhân viên, người lao động về VNSTEEL đã và sẽ là những ngọn lửa nhiệt thành thắp sáng thêm niềm tự hào về truyền thống của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nó lan tỏa và tiếp thêm sức mạnh của cả hệ thống cùng nhau hướng về dấu mốc 30 năm thành lập và chặng đường phát triển nhiều năm tiếp theo.

Thu Hà - VNS