Công tác Pháp chế doanh nghiệp tại Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP: Hành trình tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển bền vững

Với mục tiêu tiếp tục củng cố và duy trì vị thế của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) là một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu Việt Nam, từng bước vươn ra thị trường thế giới, thì công tác pháp chế không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là nền tảng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của VNSTEEL.

14/06/2024 11:21

Cùng với sự hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam cũng dần vươn ra các thị trường quốc tế và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, nên công tác pháp chế ngày càng được chú trọng và củng cố, trở thành một trong các bộ phận then chốt, quan trọng trong việc giúp đỡ đắc lực cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Với mục tiêu tiếp tục củng cố và duy trì vị thế của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) là một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu Việt Nam, từng bước vươn ra thị trường thế giới, thì công tác pháp chế không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là nền tảng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của VNSTEEL.

VNSTEEL đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh tuân thủ pháp luật và công bằng. Từ tầm nhìn và cam kết của Ban Lãnh đạo đến tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên, công tác pháp chế được coi trọng như một trong những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự thành công và bền vững cho doanh nghiệp.

Ảnh 6 (Ảnh: Sưu tầm)

Việc xây dựng một hệ thống pháp chế hoàn chỉnh và hiệu quả là một trong những ưu tiên hàng đầu của VNSTEEL. Từ việc nghiên cứu, soạn thảo đến triển khai và tuân thủ, mỗi bước trong quy trình này đều được thực hiện một cách cẩn thận và chi tiết. Hệ thống pháp chế này không chỉ giúp VNSTEEL tuân thủ các quy định pháp luật một cách chính xác, mà còn tạo ra cơ sở để phát triển một cách bền vững và linh hoạt trong môi trường kinh doanh ngày càng thay đổi, đặc biệt là trong ngành buôn bán và sản xuất thép.

Không ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức về pháp luật triết lý cốt lõi của VNSTEEL trong công tác pháp chế. Bằng việc liên tục cập nhật và áp dụng các quy định mới nhất, doanh nghiệp không chỉ duy trì được tính cạnh tranh mà còn tiến xa hơn trong hành trình phát triển của mình. Ngoài ra, VNSTEEL luôn coi việc hợp tác với các cơ quan chức năng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Thông qua việc thảo luận, đối thoại và chia sẻ thông tin, doanh nghiệp không chỉ có cơ hội hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật mà còn đóng góp ý kiến và đề xuất nhằm cải thiện môi trường kinh doanh chung.

Trên tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của Doanh nghiệp suốt quá trình hoạt động kinh doanh, VNSTEEL đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cả doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Huy Phúc