Chỉ thị 05-CT/TW là động lực của Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chỉ thị 05-CT/TW triển khai đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

14/09/2018 11:22

Chỉ thị 05-CT/TW triển khai đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Sáng ngày 12/9/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thường trực lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng đông đảo đại biểu đến từ Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong 2 năm qua. Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khó XII), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh, hội họp, mua sắm công,.. cải thiện năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Võ Văn Thưởng đồng ý với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đưa ra tại Hội nghị và lưu ý thêm một số điểm. Trong đó nhấn mạnh vào việc phải kiên quyết đấu tranh và thiết lập các hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau", lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thương và bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, quyết liệt lãnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW và nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Viết Thanh đã phát động trong toàn bộ Đảng bộ Khối đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đợt thi đua diễn ra từ nay cho đến 19/5/2020, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Theo đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy khối DNTW những trao đổi, thảo luận, xem xét, đánh giá tại Hội nghị sẽ góp phần chỉ những việc đã làm được, những hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và từng đảng viên trong Khối.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã khen thưởng 14 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 2 năm (2016-2017) thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh.

Các tập thể xuất sắc được tuyên dương tại Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, chỉ thị 05-CT/TW đã được triển khai nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của các đơn vị và toàn Đảng bộ Khối. Cụ thể, trong năm 2017 lợi nhuận hợp nhất của các tập đoàn, TCT trong Đảng bộ Khối đã tăng 32%, đạt trên 131 nghìn tỷ đồng, tổng nộp ngân sách nhà nước năm 2017 tăng 12%, đạt 220 nghìn tỷ đồng chiếm gần 20% tổng thu ngân sách quốc gia. Nhiều doanh nghiệp đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, nút thắt trong sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp, một số dự án của các đơn vị như Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Hóa chất... đã có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, các tập đoàn, TCT, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã thực hiện tích cực công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ với tổng kinh phí 7.472 tỷ đồng trong 2 năm 2016-2017.

Tại Hội nghị, đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “Học tập và làm theo Bác” với nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết.

Tọa đàm với chủ đề “Học tập và làm theo Bác”

GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ: Ngày ban hành chỉ thị 05 cũng chính là ngày Bác viết xong bản di chúc và năm 2018 là dịp kỷ niệm 70 năm bác có lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ông rất ấn tượng về công tác nghiên cứu khoa học tại các Tổng Công ty, Tập đoàn , đơn vị trực thuộc, ở đâu cũng có tình cảm rất chân thành với Bác. Hiện nay, trong thời đại nền kinh tế số, CMCN 4.0, GS. Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh việc mỗi Đảng viên trong Đảng ủy Khối cần chú trọng vào việc tăng cường học tập với như phương châm của Bác “Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót; học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng”.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, học tập Bác, TCT đã nhận thức rõ những khó khăn trong bối cảnh sau chia tách để đề ra những giải pháp kịp thời. Bắt đầu từ công tác nhân sự, tất cả lãnh đạo đều được thi tuyển. Đặc biệt, TCT rất chú trọng vào công tác Đảng, đẩy mạnh phát triển Đảng viên mới một cách thực chất, nghiêm túc, có chất lượng. Mọi công tác đều đi lên từ những việc cụ thể nhỏ nhất, đảm bảo kết quả tốt nhất. Sau khi chia tách, TCT có trên 42000 người lao động, trong bối cảnh CMCN 4.0 đang đặt ra thách thức cho TCT Bưu điện là làm sao vừa đảm bảo việc làm cho CBCNV vừa duy trì và phát triển mạng lưới tại từng xã và chúng tôi hướng đến việc mối điểm bưu điện văn hóa xã trở thành một điểm giao dịch đa năng cho người dân. Đặc biệt với sự bùng nổ của thương mại điện tử hiện nay, TCT Bưu điện đang có đơn vị số 1 trong việc cung cấp dịch vụ cho thương mại điện tử. Slogan của chúng tôi là phải thay đổi mỗi ngày, nói ít, làm nhiều.

Đồng chí Phậm Xuân Hường, thuộc Đảng bộ Truyền tải điện Đông Bắc 2 - Công ty Truyền tải điện 1 cho biết đơn vị đã gắn việc thực hiện chỉ thị 05 với phong trào thi đua xây dựng các trạm biến áp kiểu mẫu và hàng năm đều tổng kết, rút kinh nghiệm. Tinh thần vượt khó phục vụ nhân dân đã giúp anh em trong đơn vị hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ, tuân thủ và tận tâm, vượt qua những khó khăn thiên tai, bão lũ.

Đồng chí Vũ Hồng Khánh, Đảng bộ Công ty Xây lắp mỏ TKV chia sẻ với điều kiện làm việc đặc thù, mỏ càng ngày càng sâu, có điểm xuống đến -500m so với mực nước biển nên càng khó khăn thì càng lấy Bác làm tấm gương để vượt nắng, thắng mưa, say sưa công trường làm ra những tấn than cho tổ quốc.