Cán bộ Đoàn ngày càng được nâng cao về trình độ

Sau 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trẻ hóa, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đã có những chuyển biến tích cực.

17/11/2020 10:06

Sau 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trẻ hóa, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đã có những chuyển biến tích cực.

Chiều ngày 11/11, tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tiếp tục làm việc, thảo luận tại hội trường. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Tại phiên làm việc các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất sửa đổi và kiến nghị vào các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 289 –QĐ/TW về Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Thông qua Nghị quyết hội nghị.

Theo báo cáo, hiện nay, tổng số cán bộ đoàn chuyên trách trên cả nước là 15.751 cán bộ, trong đó: cấp trung ương là 216 đồng chí; cấp tỉnh là 2.399 đồng chí; cấp huyện là 2.903 đồng chí; cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) là 10.614 đồng chí. Đội ngũ cán bộ Đoàn cấp T.Ư đa số là cán bộ trẻ (chiếm 90,62% cán bộ dưới 40 tuổi); có trình độ chuyên môn cao (100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên), trong đó có trên 86,56% có trình độ từ thạc sĩ trở lên; 83,75% có trình độ lý luận chính trị từ cử nhân, cao cấp.

So với năm 2009, độ tuổi của cán bộ đoàn các cấp hiện nay được trẻ hóa. Độ tuổi bình quân của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn thời điểm hiện nay là 37 tuổi, trẻ hơn 1,5 tuổi so với độ tuổi bình quân của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn năm 2009. So với năm 2009, trình độ chuyên môn của cán bộ đoàn chuyên trách các cấp ngày càng được nâng cao như: Ban Bí thư T.Ư Đoàn có trình độ từ thạc sĩ trở lên; Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đa số có trình độ thạc sĩ …Ở cấp tỉnh, tập thể Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó bí thư Đoàn cấp tỉnh hiện nay không còn trình độ trung cấp, cao đẳng mà đa số là trình độ thạc sĩ, đại học. So với năm 2009, trình độ đại học giảm 29,4%; trình độ thạc sĩ tăng 31,3%; trình độ tiến sĩ tăng 3,2%.

Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy các cấp về công tác cán bộ đoàn; công tác cán bộ Đoàn các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, các khâu tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn từng bước được chuẩn hóa, tác động tích cực đến chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp. Việc tạo nguồn, tuyển dụng cán bộ đoàn trong cả hệ thống thường xuyên được tăng cường, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác cán bộ trong thời kỳ mới, đặc biệt là việc chăm lo quyền lợi chính trị cho cán bộ đoàn đã tạo động lực, điều kiện thuận lợi để các bộ Đoàn phát huy khả năng, sở trường, cống hiến, trưởng thành, từ đó việc bố trí, sử dụng cán bộ đoàn được quan tâm thực hiện từ Trung ương tới địa phương; đồng thời chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, từng bước thực hiện việc chuẩn hóa cán bộ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, các cơ bản các đại biểu đã đồng tình với báo cáo sơ kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn. Các đại biểu đã kiến nghị đề xuất Ban Bí thư TƯ Đảng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chế để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của công tác cán bộ Đoàn trong tình hình hiện nay; đồng thời trao đổi, thảo luận kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế cán bộ Đoàn tập trung vào các nội dung trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và đề xuất một số cơ chế nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng quà chia tay những đồng chí không tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chia tay các anh, chị không còn tham gia BCH T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, ở một số nơi vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham mưu thực hiện quy chế còn chưa phát huy hết. “Những quy định trong quy chế là khung, có tính định hướng, nếu chúng ta biết tham mưu vận dụng sáng tạo phù hợp với định hướng mới của Đảng trong công tác cán bộ, lựa chọn cán bộ cho hệ thống chính trị, thì những vướng mắc đó không lớn lắm”, anh Tuấn nói.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo anh Tuấn, cán bộ Đoàn phải nghiên cứu thấu đáo quy chế, phát huy vai trò tham mưu và đeo bám, đề xuất phương án thực hiện thì sẽ không lãnh đạo nào từ chối. Đồng thời, anh Tuấn cũng cho rằng cán bộ Đoàn phải nghiêm túc trong quá trình tự học tập rèn luyện, trách nhiệm trong công việc thì sẽ được cấp ủy chú ý sắp xếp quy hoạch.