Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ chắp cánh cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức để tận dụng ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

17/03/2017 09:54

Các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức để tận dụng ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị với chủ đề Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và vị thế của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra rất nhanh và ảnh hưởng sâu rộng hơn so với các Cuộc cách mạng lần thứ 1, thứ 2, thứ 3, bởi tích tụ những giải pháp thực tế, giải pháp tích hợp trong nhiều ngành công nghiệp như: Vật lý, Hóa học, Công nghệ thông tin…

Cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất; thúc đẩy sáng tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ mới.

Bên cạnh đó, khai thác tối đa nguồn dữ liệu phục vụ cộng đồng, đồng thời, thay đổi phương thức tiêu dùng, giảm thời gian tiếp cận thông tin sản phẩm, dịch vụ. Lợi ích mang lại cũng rất lớn, đó là phát triển nền sản xuất công nghiệp hiện đại; hệ thống quản lý tinh gọn và hiệu quả; nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi xã hội. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội cho người dân phát huy sáng tạo và khởi nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng: các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức để tận dụng những ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Ông Vinh nhấn mạnh, cần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, cần có những khóa tập huấn, những khóa đào tạo, những chương trình tư vấn để doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng được công nghệ thông tin hoặc chớp được những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để tận dụng những tiến bộ, chắp cách cho doanh nghiệp dựa trên công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng suất cho doanh nghiệp./.