Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Ngày 07 tháng 9 năm 2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã trao Quyết định số 3628/QĐ-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2016 về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Huy giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

07/09/2016 16:48

Ngày 07 tháng 9 năm 2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã trao Quyết định số 3628/QĐ-BCT ngày 06 tháng 9 năm 2016 về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Huy giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Theo đó, ông Trần Quang Huy sẽ thôi vị trí đương nhiệm - Vụ trưởng Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á để giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kể từ ngày 7/9/2016. Ông Đào Văn Hải vẫn tiếp tục công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ.

Phát biểu tại buổi Lễ trao Quyết định, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết: Đây là một quyết định đạt được sự đồng thuận cao của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, là một trong những bước đi của Ban Cán sự để hiện thực hóa chủ trương sắp xếp lại và tối ưu hóa một số vị trí lãnh đạo tại các Vụ, Cục trong Bộ với mục đích khai thác tốt hơn và khai thác tối đa tiềm năng của một số cán bộ có phẩm chất và năng lực; đồng thời, từng bước trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Đây là việc làm bình thường của công tác cán bộ, điều này cũng thể hiện tư duy mới của Lãnh đạo Bộ Công Thương trong công tác cán bộ, cụ thể là tăng cường luân chuyển cán bộ qua các vị trí để một mặt tạo cơ hội cho cán bộ phát huy hết tiềm năng, mặt khác phục vụ cho công tác phát hiện, đào tạo và chuẩn bị thật tốt đội ngũ kế cận.

Lãnh đạo Bộ đánh giá cao những đóng góp và kinh nghiệm của đồng chí Đào Văn Hải trong thời gian qua. Trưởng thành từ Bộ Thương mại, đồng chí Đào Văn Hải đã có nhiều năm tận tụy với Ngành và đã có những đóng góp không thể phủ nhận.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhắn nhủ, với đồng chí Trần Quang Huy, công tác cán bộ là một lĩnh vực hoàn toàn mới, nhưng với phẩm chất và năng lực mà đã thể hiện trong thời gian công tác vừa qua, đồng chí Huy sẽ nhanh chóng nắm bắt được công việc; quy tụ được sự đoàn kết trong Vụ để Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục có những đóng góp hiệu quả cho Bộ trưởng trong công tác tổ chức và công tác cán bộ.

Trong thời gian tới, công tác cán bộ có nhiều việc phải làm, nhưng trước mắt có hai việc cần tập trung xử lý ngay.

Một là, xây dựng Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công Thương, tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu bộ máy theo hướng gọn, nhẹ, hiệu quả, hướng đến một Chính phủ kiến tạo phát triển, hiệu quả và liêm chính.

Hai là, nhanh chóng rà soát để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Bộ về quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển và đánh giá cán bộ. Giúp Bộ có một công cụ mạnh để xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chí công vô tư, hết lòng vì nước vì dân, coi doanh nghiệp và nhân dân là đối tượng và trọng tâm phục vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Quang Huy cảm ơn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương đã tin tưởng giao cho trọng trách mới, đây vừa là niềm vinh dự lớn nhưng cũng đầy thử thách. Ông Trần Quang Huy hứa dù ở cương vị công tác nào cũng luôn đem hết năng lực, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin mà Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã giao cho.