Bộ Công Thương giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp trong 1 ngày

Với thông tin thuộc chức năng quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ được giải quyết trong 1 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin (trừ trường hợp tiếp nhận thông tin sau 16h).

11/10/2016 15:00

Với thông tin thuộc chức năng quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ được giải quyết trong 1 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin (trừ trường hợp tiếp nhận thông tin sau 16h).

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 3948/QĐ-BCT về Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo đó, cá nhân, tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu có thể gửi các ý kiến phản ánh, kiến nghị về khó khăn trong thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu đến đường dây nóng của Bộ Công Thương.

Thời hạn xem xét, xử lý thông tin hoặc hướng dẫn, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định như sau: Không quá 1 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin (trừ trường hợp tiếp nhận thông tin sau 16h) đối với nội dung thông thường và thuộc chức năng quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương; không quá 3 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin đối với nội dung phức tạp và thuộc chức năng quản lý chuyên nghành của bộ, ngành khác.

Theo Bộ Công Thương, mục tiêu của quy chế nhằm tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính của Bộ Công Thương và các bộ, ngành khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; kịp thời giải quyết và tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thẩm quyền theo quy định của quy chế này và quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo giữ bí mật danh tính, địa chỉ; kết quả xử lý thông tin được gửi cho người cung cấp thông tin trong trường hợp có yêu cầu.