Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020

24/11/2020 08:18

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương diễn ra từ ngày 19 -21/10/2020, tại Hà Nội. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW trân trọng giới thiệu toàn vănBáo cáo chính trị trình tại Đại hội.