Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thống nhất ban hành Nghị quyết về thực hiện chuyển đổi số

Chiều ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị để xem xét, cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

29/04/2021 13:22

Chiều ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị để xem xét, cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu và Nguyễn Đức Phong.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh: cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang tác động mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới. Đến nay, hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ ban hành các chiến lược, chương trình hành động liên quan đến Cuộc CMCN 4.0. Trong Cuộc CMCN 4.0, chuyển đổi số là một xu thế tất yếu khách quan và diễn ra toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Ở nước ta, chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc CMCN 4.0; được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, theo đó định hướng “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, với mục tiêu cơ bản là phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số và tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, phát triển và thịnh vượng.

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định nhiệm vụ “Phấn đấu mỗi tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thực sự là một trung tâm đổi mới sáng tạo. Chủ động dẫn dắt, tích cực tham gia và đi đầu chuyển đổi nền kinh tế số, tập trung phát triển những ngành công nghiệp nền tảng, nâng cao tính tự chủ của doanh nghiệp trong nền kinh tế”. Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra nhiệm vụ trong năm 2021 ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Có thể nói, chuyển đổi số là việc cấp bách, là nhiệm vụ chính trị mà các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Triển khai nhiệm vụ quan trọng này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ biên tập, Tổ giúp việc xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, 35/35 đảng ủy trực thuộc đã xây dựng Báo cáo đánh giá về tình hình ứng dụng CNTT và mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số của doanh nghiệp; đồng thời Tổ biên tập đã tiến hành khảo sát sâu, trực tiếp tại 09 đơn vị: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Từ Báo cáo của các đơn vị và kết quả khảo sát cho thấy: Tình hình triển khai và điều kiện, mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối là rất khác nhau. Đặc biệt là nhận thức trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp về chuyển đổi số còn chưa thống nhất. Bên cạnh đó, do đặc thù là những DNNN quy mô lớn, chịu sự quản lý đa chiều của cơ chế, của nhiều cơ quan nên việc thực hiện chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong Khối gặp nhiều thách thức, khó khăn, vướng mắc. Việc xây dựng một Nghị quyết lãnh đạo về chuyển đổi số chung, khả thi cho 33 Đảng bộ doanh nghiệp và 2 Đảng bộ Cơ quan với các đặc điểm, điều kiện, đặc thù hoạt động rất khác nhau là việc rất cần thiết.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thống nhất ban hành Nghị quyết của Đảng ủy Khối về thực hiện chuyển đổi số.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Tờ trình về Đề án và dự thảo Nghị quyết “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”và biểu quyết thống nhất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ ban hành Nghị quyết.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày Tờ trình về Đề án, dự thảo Nghị quyết.
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày Tờ trình về Đề án, dự thảo Nghị quyết.
Đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phát biểu tham luận.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Đào Đình Thi, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt.
Đồng chí Đào Đình Thi, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt phát biểu tham luận.
Đồng chí Phạm Bảo Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.
Đồng chí Phạm Bảo Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tham luận tại Hội nghị.