Bài thơ "VNSTEEL - Xuân 2023"

Bài thơ "VNSTEEL" - là bài thơ tiếp theo sau Bài thơ "Thép Miền Nam" của tác giả Nguyễn Bá An với lời chúc một mùa Xuân mới với nhiều thắng lợi mới đối với VNSTEEL trên con đường xây dựng đất nước đi lên.

18/01/2023 16:25

VNSTEEL poem bỏ logo-01

NGUYỄN BÁ AN