Bài thơ "Thép Miền Nam"

Bài thơ "Thép Miền Nam" của tác giả Nguyễn Bá An với lời chúc vô cùng ý nghĩa cũng như tình cảm của tác giả dành cho Thép Miền Nam nói riêng và ngành Thép nói chung. 

12/01/2023 11:25

Tho TMN-01-01

Nguyễn Bá An