Bài thơ: HAI BA SÓNG GIÓ

Bài thơ "HAI BA SÓNG GIÓ" của tác giả Bá An với thông điệp "Vượt qua khó khăn trước mắt và hướng tới tương lai tươi sáng hơn của ngành Thép"

13/11/2023 13:34

thơ Mr Bá An