8 tháng Tôn Hoa Sen chiếm thị phần tôn lớn nhất cả nước 31%, Thép Nam Kim đạt 9,68%

Theo số liệu báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 8 năm 2015, bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 173.440 tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 7 và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen chiếm thị phần lớn nhất.

23/09/2015 09:30

Theo số liệu báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 8 năm 2015, bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 173.440 tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 7 và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen chiếm thị phần lớn nhất.

Cụ thể, về tình hình sản xuất, tháng 8/2015, sản xuất tôn mạ kim loại và sơn phủ màu (KL&SPM) của các thành viên Hiệp hội Thép đạt 255.118 tấn, giảm 4,6% so với tháng 7 và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 173.440 tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 7 và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, xuất khẩu tôn mạ đạt 73.296 tấn, giảm 1,4% so với tháng 7 và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Cộng dồn 8 tháng năm 2015, sản xuất tôn mạ KL&SPM của các thành viên VSA đạt 1.961.157 tấn, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2014. Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 1.333.937 tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 7 và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu tôn mạ trong 8 tháng năm 2015 ước đạt 568.879 tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Về thị phần, năm doanh nghiệp chiếm thị phần tôn mạ KL&SPM lớn nhất là Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Công ty CP Tôn Đông Á, Công ty Tôn Phương Nam, Công ty CP thép China Steel Sumikin Việt Nam (CSVC), Công ty CP thép Nam Kim.

Cụ thể, Tôn Hoa Sen sản xuất ước đạt 904.131 tấn, bán hàng đạt 242.510 tấn, chiếm 31,70% thị phần tôn mạ KL&SPM. Tôn Đông Á sản xuất ước đạt 112.862 tấn, bán hàng ước đạt 105.551 tấn, chiếm 13,80% thị phần. Tôn Phương Nam sản xuất ước đạt 155.010 tấn, bán hàng đạt 79,885 tấn, chiếm 10,44% thị phần. CSVC sản xuất ước đạt 97.728 tấn, bán hàng đạt 79,360 tấn, chiếm 10,37% thị phần. Nam Kim sản xuất ước đạt 174.980 tấn, bán hàng đạt 74.028 tấn, chiếm 9,68% thị phần.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ của 5 doanh nghiệp tôn lớn nhất cả nước 8 tháng đầu năm 2015 (đơn vị: tấn)