6 tháng chỉ có 8 DNNN nước phê duyệt phương án cổ phần hoá

Số lượng DNNN phải cổ phần hoá trong năm 2018 theo kế hoạch là ít nhất 85 với tổng giá trị doanh nghiệp là 29,4 nghìn tỷ đồng, trong đó, vốn Nhà nước là 15,2 nghìn tỷ đồng.

03/07/2018 09:37

Số lượng DNNN phải cổ phần hoá trong năm 2018 theo kế hoạch là ít nhất 85 với tổng giá trị doanh nghiệp là 29,4 nghìn tỷ đồng, trong đó, vốn Nhà nước là 15,2 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo về tình hình cổ phần hoá DNNN tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng với địa phương chiều 2/7. Ông Dũng cho biết trong 6 tháng đầu năm chỉ có 8 DNNN được các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hoá. Trong khi đó, kế hoạch của năm 2018 là phải cổ phần hoá ít nhất 85 doanh nghiệp với tổng giá trị là 29,4 nghìn tỷ đồng, trong đó, vốn Nhà nước là 15,2 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế từ khi bắt đầu chủ trương cổ phần hóa đến nay, số vốn đã bán chiếm khoảng 8% tổng số vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

"Bán được rất ít, chỉ 8% tính đến thời điểm 31/12/2017. Như vậy, nhìn chung tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhìn chung còn chậm, khó có khả năng đạt được kế hoạch đề ra năm 2018", Bộ trưởng nói.

Do đó, ông đề nghị Thủ tướng, Chính phủ chỉ đạo các địa phương, bộ, ngành, tổng công ty khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyêt phương án cơ cấu, theo đó đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Dũng cũng thông báo thêm về tình hình thu ngân sách Nhà nước. Theo Bộ trưởng, thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ các Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank mới đạt 39% dự toán.

Thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp ngành viễn thông đạt 34,3% dự toán. Thu từ doanh nghiệp sản xuất thuốc lá đạt 44,9%, doanh nghiệp sản xuất bia đạt 44%, từ khai thác than 39,7%, doanh nghiệp sản xuất ô tô có vốn FDI nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đạt khoảng 36,8% dự toán.

"Kết quả thu 6 tháng là tích cực nhưng nhìn chung còn thấp", Bộ trưởng nói và cho biết ngân sách Trung ương thu 6 tháng đạt 46,3% cao hơn cao cùng kỳ năm 2017.

Bộ trưởng nói thêm rằng Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều thách thức do tác động bên ngoài bởi chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất và kiểm soát nguồn tiền, tăng thuế của một số nền kinh tế có tác động đến nền kinh tế. Trong khi đó, kinh tế trong nước có xu hướng tăng trưởng chậm lại, tái cơ cấu DNNN, đầu tư công, sắp xếp bộ máy, giải ngân đầu tư công đều rất chậm.