Xuất khẩu thép các loại giảm 24,6% trong nửa đầu năm 2020

Sản xuất thép đạt hơn hơn 11, 6 triệu tấn, giảm hơn 8%. Bán hàng đạt 10,4 triệu tấn, giảm 10,7%. Đặc biệt xuất khẩu thép các loại đạt hơn 1,8 triệu tấn, giảm 24,6% trong 6 tháng đầu năm nay.

15/07/2020 14:57

Sản xuất thép đạt hơn hơn 11, 6 triệu tấn, giảm hơn 8%. Bán hàng đạt 10,4 triệu tấn, giảm 10,7%. Đặc biệt xuất khẩu thép các loại đạt hơn 1,8 triệu tấn, giảm 24,6% trong 6 tháng đầu năm nay.

Số liệu của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho biết trong tháng 6/2020 sản xuất thép các loại đạt hơn 1,9 triệu tấn, giảm 6,17% so với tháng trước và giảm gần 6% so với cùng kì 2019.

Bán hàng thép các loại đạt hơn 1,7 triệu tấn, giảm gần 7,2% so với tháng 5/2020, và giảm hơn 6% so với cùng kì năm trước. Trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 300.438 tấn, tăng 14,5% so với tháng trước, nhưng giảm gần 22% so với cùng kì tháng 6/2019.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, sản xuất thép các loại đạt hơn hơn 11, 6 triệu tấn, giảm hơn 8% so với cùng kì 6 tháng đầu năm 2019. Bán hàng thép các loại đạt 10,4 triệu tấn, giảm 10,7%. Đặc biệt xuất khẩu thép các loại đạt hơn 1,8 triệu tấn, giảm 24,6%.

Tính riêng trong tháng 5/2020, Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài đạt 428.000 tấn, với kim ngạch đạt 245 triệu USD. So với tháng 4/2020 giảm mạnh 26% và giảm 29% so với cùng kì năm 2019 về sản lượng xuất khẩu.

Về trị giá xuất khẩu thép tháng 5/2020 đạt 245 triệu USD, giảm lần lượt so với tháng 4/2020 và cùng kì năm trước là 22% và 36%.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 5/2020, Việt Nam nhập khẩu thép thành phẩm khoảng 1,04 triệu tấn, với tổng giá trị nhập khẩu là 631 triệu USD, giảm hơn 28% về lượng và giảm 35,4% về trị giá so với cùng kì năm 2019.

Tính chung 5 tháng 2020, nhập khẩu sắt thép thành phẩm vào Việt Nam hơn 5,51 triệu tấn, với trị giá 3,36 triệu USD.