Ủy ban kinh tế Á - Âu hoàn tất quá trình điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với ống thép hàn

Cục Phòng vệ thương mại cho rằng lượng xuất khẩu sản phẩm ống thép hàn không gỉ của Việt Nam là không đáng kể nên biện pháp tự vệ có thể chưa ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam.

07/01/2020 09:32

Cục Phòng vệ thương mại cho rằng lượng xuất khẩu sản phẩm ống thép hàn không gỉ của Việt Nam là không đáng kể nên biện pháp tự vệ có thể chưa ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam.

Theo thông tin Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) nhận được Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEC) đã hoàn tất quá trình điều tra tự vệ đối với sản phẩm ống hàn từ thép không gỉ vào ngày 3/1/2020, tuy nhiên, chưa ban hành kết luận vụ việc.

Đây là vụ việc Ủy ban Kinh tế Á - Âu đã khởi xướng điều tra từ ngày 4/3/2019. Sản phẩm bị điều tra là ống thép hàn không gỉ gồm các mã HS: 7306 40 2009, 7306 40 8001, 7306 40 8008, 7306 61 1009 và 7306 69 1009. Thời kì điều tra: 2015 – 2017.

Cụ thể, Ủy ban Kinh tế Á - Âu cáo buộc rằng trong giai đoạn 2015 - 2017 và 9 tháng đầu năm 2019 đã có sự gia tăng lượng nhập khẩu các sản phẩm bị điều tra vào các thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu cả về mặt tuyệt đối và tương đối, dẫn đến việc sụt giảm thị phần và gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa.

Ngoài ra, Ủy ban Kinh tế Á - Âu cũng đưa ra cáo buộc về sự đe dọa thiệt hại trong tương lai do các thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu lo ngại ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dư thừa thép.

Cùng với sự phát triển của các biện pháp an ninh đặc biệt và chống bán phá giá với các sản phẩm thép trong giai đoạn 2015 - 2017 có thể dẫn đến phân phối lại việc nhập khẩu thép trên thị trường thế giới, bao gồm cả thị trường của các thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, lượng xuất khẩu sản phẩm điều tra của Việt Nam là không đáng kể nên biện pháp tự vệ có thể chưa ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam.

Tuy nhiên trong trường hợp xuất khẩu của Việt Nam tăng đột biến trong thời gian tới, Ủy ban Kinh tế Á - Âu có thể tiến hành rà soát và bổ sung Việt Nam vào phạm vi áp dụng của biện pháp.

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại thông báo để các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu ống thép được biết và chủ động trong kế hoạch, sản xuất kinh doanh.