Ủy ban châu Âu xem xét khả năng gia hạn các biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu

Ngày 26/2, Ủy ban châu Âu (EC) đã đăng Công báo tài liệu về việc xem xét gia hạn các biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu, Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg cho biết.

03/03/2021 13:23

Ngày 26/2, Ủy ban châu Âu (EC) đã đăng Công báo tài liệu về việc xem xét gia hạn các biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu, Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg cho biết.

Cụ thể, ngày 1/2/2019, EU đã áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu bằng hình thức hạn ngạch thuế quan. Nếu vượt mức hạn ngạch thuế quan, 26 nhóm hàng thép nhập khẩu sẽ bị áp thuế 25% trên giá cập cảng EU.

Dự kiến các biện pháp này sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2021.

Tuy nhiên, sau gần ba năm thực hiện các biện pháp tự vệ, hiện tại EC đang xem xét khả năng gia hạn các biện pháp tự vệ này.

Ngày 26/2/2021, Ủy ban châu Âu đã đăng tải lên Công báo tài liệu xem xét khả năng gia hạn các biện pháp tự vệ và tiến hành điều tra, tham vấn, điều trần để gia hạn các biện pháp này.

Thương vụ Việt nam tại Bỉ và EU đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam có quyền lợi quan liên hệ với Hiệp hội và các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương để kịp thời phối hợp tìm biện pháp xử lý.

Chi tiết Công báo tài liệu của EC.