Tòa án Canada ra phán quyết về thép cán nguội của Việt Nam

Tòa án Thương mại Quốc tế Canada (CITT) ngày 24/7 đã ra phán quyết về mức độ ảnh hưởng của thép cán nguội Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam đối với ngành công nghiệp sản xuất thép trong nước.

25/07/2018 09:18

Tòa án Thương mại Quốc tế Canada (CITT) ngày 24/7 đã ra phán quyết về mức độ ảnh hưởng của thép cán nguội Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam đối với ngành công nghiệp sản xuất thép trong nước.

Phán quyết nêu rõ: "Có dấu hiệu xác thực cho thấy việc bán phá giá và trợ giá thép cán nguội dạng cuộn và dạng sợi của Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho ngành công nghiệp trong nước."

CITT đưa ra phán quyết dựa trên kết quả điều tra được thực hiện theo Đạo luật về các biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA) và cuộc điều tra bán phá giá, trợ giá của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA).

Theo kế hoạch, CBSA sẽ công bố phán quyết và quyết định sơ bộ của mình vào ngày 20/8 tới.

Gần đây, Canada liên tục tiến hành các cuộc điều tra về bán phá giá và trợ giá đối với các mặt hàng thép nhập khẩu để bảo vệ việc làm và lợi ích của ngành công nghiệp thép trong nước./.