Tiêu thụ thép tăng mạnh trong tháng 4

Theo Bộ Công Thương, tháng 4/2015, sức tiêu thụ mặt hàng thép trên thị trường nội địa tốt, giá bán tại nguồn duy trì ổn định so với tháng trước.

13/05/2015 17:02

Theo Bộ Công Thương, tháng 4/2015, sức tiêu thụ mặt hàng thép trên thị trường nội địa tốt, giá bán tại nguồn duy trì ổn định so với tháng trước.

Cụ thể, tháng 4/2015, sức tiêu thụ lượng sắt thép thô ước đạt 297.500 tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ; lượng thép cán ước đạt 372.200 tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 307.900 tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, sức tiêu thụ lượng sắt thép thô đạt 1.053.900 tấn, tăng 2,5%; thép cán đạt 1.286.900 tấn, tăng 17,3% so; thép thanh, thép góc đạt 1067.600 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu thép các loại từ các thị trường trong tháng 4 tăng 28,5% về lượng và 5,8% về trị giá. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu thép các loại tăng 30% về lượng, tăng 12,5% về trị giá, tuy nhiên nhập khẩu sản phẩm từ thép tăng 62,3% về trị giá.

Tại khu vực phía Nam, một số nhà sản xuất điều chỉnh giảm giá mặt hàng thép thanh vằn (CB300, CB400) để tăng sức cạnh tranh, mức giảm phổ biến từ 50.000-100.000 đồng/tấn.