Tiếp tục gia hạn điều tra chống lẩn tránh đối với thép cuộn và thép dây nhập khẩu vào Việt Nam

Bộ Công Thương sẽ gia hạn vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cuộn/thép dây nhập khẩu vào Việt Nam có mã AC01.SG04 đến ngày 26/4/2019.

05/03/2019 16:22

Bộ Công Thương sẽ gia hạn vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cuộn/thép dây nhập khẩu vào Việt Nam có mã AC01.SG04 đến ngày 26/4/2019.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cuộn/thép dây nhập khẩu vào Việt Nam có mã AC01.SG04 sẽ được gia hạn lần 2 đến 26/4/2019, sau khi mới được gia hạn lần đầu vào ngày 26/2 vừa qua.

Trước đó, ngày 26/7/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cuộn/thép dây có mã HS: 7213.91.90; 7213.99.90; 7217.10.10; 7217.10.29; 7229.90.99; 9839.10.00; 9839.20.00 nhập khẩu vào Việt Nam (AC01.SG04).

Theo Cục Phòng vệ thương mại, căn cứ khoản 1 Điều 82 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, thời hạn điều tra là không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định điều tra.

Trong khi đó, căn cứ khoản 2 Điều 82 Nghị định 10, thời gian điều tra có thể được gia hạn không quá 6 tháng (tức thời hạn điều tra có thể gia hạn đến ngày 26/7/2019).

Sau khi ban hành Quyết định số 171/QĐ-BCT gia hạn thời gian điều tra vụ việc đến ngày 26/2/2019, mới đây Bộ Công Thương đã tiếp tục ban hành Quyết định số 410/QĐ-BCT, theo đó gia hạn lần 2 thời gian điều tra vụ việc đến ngày 26/4/2019.