Tiếp tục áp thuế CBPG thép phủ màu Trung Quốc và Hàn Quốc

Mức thuế CBPG được tiếp tục áp dụng riêng biệt cho một số công ty thép Trung Quốc từ 2,56% đến 34,27% và các công ty thép Hàn Quốc bị áp thuế từ 4,95% đến 19,25%.

23/04/2021 19:14

Mức thuế CBPG được tiếp tục áp dụng riêng biệt cho một số công ty thép Trung Quốc từ 2,56% đến 34,27% và các công ty thép Hàn Quốc bị áp thuế từ 4,95% đến 19,25%.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 20/4, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1283/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim, được cán phẳng, được sơn hay còn gọi là thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo đó, áp dụng biện pháp CBPG đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn nhập khẩu vào Việt Nam và được phân loại theo mã HS 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99, có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc trên cơ sở kết quả rà soát lần thứ nhất (mã vụ việc AR01.AD04).

Mức thuế CBPG được tiếp tục áp dụng riêng biệt cho một số công ty Trung Quốc từ 2,56% đến 34,27% và các công ty Hàn Quốc bị áp thuế từ 4,95% đến 19,25%.

Số lượng nhà sản xuất, xuất khẩu Trung Quốc và Hàn Quốc bị áp thuế CBPG là 21 công ty. Biện pháp CBPG sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ khi ban hành (ngày 20/4/2021).

Cũng theo Cục Phòng vệ thương mại quyết định 1283 sẽ thay thế Quyết định số 3198/QĐ-BCT ngày 20/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp CBPG chính thức đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Và Quyết định số 786/QĐ-CT ngày 5/3/2021 về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế CBPG đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.