Thông tin thương hiệu sản phẩm Thép Miền Nam /V/ tăng giá

Ngày 08/01/2023, Thép Miền Nam /V/ tăng giá thép xây dựng các loại.

09/01/2023 16:55

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (SSCV), Thép /V/ điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm thép xây dựng áp dụng từ ngày 08/01/2023, cụ thể như sau:

          Thép cây: tăng 150 đ/kg các loại, giá tăng chưa bao gồm VAT.

          Thép cuộn: tăng 100 đ/kg các loại, giá tăng chưa bao gồm VAT.

Trước đó, lần điều chỉnh giá gần nhất của SSCV áp dụng từ ngày 5/12/2022, điều chỉnh tăng 200 đ/kg đối với thép thanh và thép cuộn.

Thông báo tăng giá TMN V ngày 8.1.2023

VNSTEEL News