Thông tin thương hiệu sản phẩm Thép Miền Nam /V/ điều chỉnh giá

Ngày 07/9/2023, Thép Miền Nam /V/ giảm giá thép xây dựng các loại.

07/09/2023 15:04

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (SSCV), Thép /V/ điều chỉnh giá bán sản phẩm thép xây dựng áp dụng từ ngày 07/9/2023, cụ thể như sau:

Thép cuộn: giảm 200 đ/kg các loại, chưa bao gồm VAT

Thép cây: giảm 100 đ/kg các loại, chưa bao gồm VAT

Trước đó, điều chỉnh giá gần nhất của SSCV áp dụng từ ngày 08/8/2023, điều chỉnh giảm 200 đ/kg thép cây.

Thông báo điều chỉnh giá TMN V ngày 7.9.2023

VNSTEEL News