Thông tin thương hiệu sản phẩm Thép Miền Nam /V/ điều chỉnh giá

Ngày 08/8/2023, Thép Miền Nam /V/ giảm giá thép xây dựng các loại.

08/08/2023 08:26

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (SSCV), Thép /V/ điều chỉnh giá bán sản phẩm thép xây dựng áp dụng từ ngày 08/8/2023, cụ thể như sau:

Thép cây: giảm 200 đ/kg các loại, chưa bao gồm VAT

Trước đó, điều chỉnh giá gần nhất của SSCV áp dụng từ ngày 20/7/2023, điều chỉnh giảm 200 đ/kg thép cuộn, 150 đ/kg thép cây.

Thông báo điều chỉnh giá TMN V ngày 8.8.2023

VNSTEEL News