Thông tin thương hiệu sản phẩm Thép Miền Nam /V/ điều chỉnh giá

Ngày 25/5/2023, Thép Miền Nam /V/ giảm giá thép xây dựng các loại.

25/05/2023 08:11

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (SSCV), Thép /V/ điều chỉnh giá bán sản phẩm thép xây dựng áp dụng từ ngày 25/5/2023, cụ thể như sau:

          Thép cây: giảm 200 đ/kg các loại, chưa bao gồm VAT

          Thép cuộn: giảm 200 đ/kg các loại, chưa bao gồm VAT

Trước đó, điều chỉnh giá gần nhất của SSCV áp dụng từ ngày 11/5/2023, điều chỉnh giảm 300 đ/kg các loại.

Thông báo điều chỉnh giá TMN V ngày 25.5.2023

VNSTEEL News