Thông tin thương hiệu sản phẩm Thép Miền Nam /V/ điều chỉnh giá

Ngày 12/4/2023, Thép Miền Nam /V/ giảm giá thép xây dựng các loại.

12/04/2023 16:19

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (SSCV), Thép /V/ điều chỉnh giá bán sản phẩm thép xây dựng áp dụng từ ngày 12/4/2023, cụ thể như sau:

          Thép cây: giảm 200 đ/kg các loại, chưa bao gồm VAT

          Thép cuộn: giảm 300 đ/kg các loại, chưa bao gồm VAT

Trước đó, điều chỉnh giá gần nhất của SSCV áp dụng từ ngày 05/4/2023, điều chỉnh giảm 200 đ/kg đối với thép cây và thép cuộn.

Thông báo điều chỉnh giá TMN V ngày 12.4.2023

VNSTEEL News