Thép dây, thép cuộn nhập khẩu thoả mãn các tiêu chí được loại trừ sẽ miễn áp dụng biện pháp PVTM

Một số sản phẩm thép cuộn, thép dây sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Do đó, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ qui trình đăng kí miễn trừ để được áp dụng.

05/08/2019 09:10

Một số sản phẩm thép cuộn, thép dây sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Do đó, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ qui trình đăng kí miễn trừ để được áp dụng.

Một số sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu được miễn trừ áp thuế

Ngày 13/5, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam.

Đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại là các sản phẩm thép cuộn, thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước, vùng lãnh thổ khác nhau.

Tuy nhiên, theo Cục Phòng vệ thương mại, một số sản phẩm thép cuộn, thép dây sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Cụ thể, các sản phẩm có một trong các đặc điểm như thép chứa một trong các nguyên tố có hàm lượng phần trăm (%) theo khối lượng thuộc phạm vi là Cacbon (C) > 0,37%; Silic (Si) > 0,6%; Crom (Cr) > 0,6%; Niken (Ni) > 0,6%; Đồng (Cu) > 0,6%.

Hoặc thép chứa đồng thời các nguyên tố có hàm lượng phần trăm (%) theo khối lượng thuộc phạm vi như Mangan (Mn) từ 0,7% - 1,15%; Lưu huỳnh (S) từ 0,24% - 0,35%.

Thép có mặt cắt ngang hình tròn từ 14mm trở lên hoặc các sản phẩm thép trong nước chưa sản xuất được.

Thực hiện đầy đủ qui trình để được miễn trừ

Theo Cục Phòng vệ thương mại, để được loại trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, khi nhập khẩu hàng hoá cần nộp cho Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục các giấy tờ để chứng minh hàng hoá nhập khẩu thoả mãn các tiêu chí được loại trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng kí miễn trừ cho sản phẩm thép cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo Thông tư 06/2018/TT-BCT.

Cục phòng vệ thương mại sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét miễn trừ hoặc không miễn trừ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ miễn trừ đầy đủ, hợp lệ.

Trong trường hợp cần thiết, thời hạn xem xét quyết định miễn trừ có thể kéo dài nhưng trong mọi trường hợp không quá thời hạn qui định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 10/2018/NĐ-CP.

Trường hợp không miễn trừ, Cục phòng vệ thương mại sẽ thông báo về lí do không miễn trừ.

Còn trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn trừ, đối tượng được miễn trừ sẽ được hoàn trả thuế phòng vệ thương mại đã nộp đối với những lô hàng nhập khẩu đăng kí tờ khai hải quan trong thời hạn miễn trừ của quyết định miễn trừ.

Tuy nhiên, đối tượng được miễn trừ phải nộp báo cáo định kì về tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ và việc tuân thủ điều kiện, nghĩa vụ được miễn trừ tới Cục Phòng vệ thương mại.

Đồng thời, Cục Phòng vệ thương mại có thể tiến hành kiểm tra sau miễn trừ nhằm mục đích thẩm định việc tuân thủ của đối tượng được miễn trừ đối với các điều kiện, qui định pháp luật về miễn trừ.

Nếu đối tượng được miễn trừ không tuân thủ các qui định, điều kiện hưởng miễn trừ, Bộ Công Thương có quyền thu hồi quyết định miễn trừ và thông báo cho cơ quan hải quan xử lí theo qui định pháp luật.