Sản lượng tiêu thụ toàn hệ thống VNSTEEL tháng 11/2023 đạt trên 324.300 tấn thép các loại

Trong tháng 11/2023, toàn hệ thống VNSTEEL đạt sản lượng bán hàng trên 324.300 tấn, tiêu thụ tăng 53% so với tháng trước và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2022.

13/12/2023 17:02

Trong tháng 11/2023, toàn hệ thống VNSTEEL đạt sản lượng bán hàng trên 324.300 tấn, tiêu thụ tăng 53% so với tháng trước và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thép xây dựng đóng góp trên 235.600 tấn, tăng 62% so với tháng 10/2023 và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022. Thép dẹt đạt sản lượng trên 88.600 tấn, tăng 32% so với tháng 10/2023 và tăng 114% so với cùng kỳ năm 2022.

CANH - DSC_0724.tif

Lũy kế 11 tháng năm 2023, tiêu thụ thép thành phẩm đạt trên 2,6 triệu tấn các loại; trong đó thép xây dựng đạt trên 1,9 triệu tấn, thép dẹt đạt trên 0,7 triệu tấn. 

Bieu do Thang 11 Nguồn: VNSTEEL tự tổng hợp 

Bước vào tháng cuối của năm 2023, với tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị trong hệ thống VNSTEEL tiếp tục khẩn trương, tích cực khai thác tốt nhất những cơ hội cho phục hồi, phát huy tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh để đạt kết quả cao nhất, tạo đà cho năm 2024.

Với năng lực sản xuất thép toàn hệ thống VNSTEEL 5 triệu tấn thép/năm, các đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng vận hành tối đa công suất để phục vụ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

 VNSTEEL News