Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu

Ngày 31/5/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước, vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG05).

02/08/2017 11:17

Ngày 31/5/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước, vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG05).

Căn cứ Mục 8, Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với doanh nghiệp nhập khẩu tôn màu chất lượng cao của Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), thời gian qua Cục này đã liên tục nhận được các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất.

Sau quá trình thẩm định hồ sơ và thu thập thông tin, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu cho 9 doanh nghiệp trong năm 2017 với lượng cấp miễn trừ.

Cụ thể gồm​ công ty Trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Hòa Phát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung, Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện máy Aqua Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Pride Việt Nam, Công ty Cổ phần bao bì kim loại Việt Nam.

Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, theo quy định tại Phụ lục 2 Thông báo kèm theo Quyết định số 1931, định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp báo cáo (theo mẫu) tình hình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao đến Cục Quản lý Cạnh tranh trong vòng 15 ngày đầu tiên của quý tiếp theo.

Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo đúng hạn đến Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương sẽ thu hồi quyết định miễn trừ đã cấp.

Đối với một số doanh nghiệp đã nộp hồ sơ miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ nhưng chưa có tên là do hồ sơ đề nghị miễn trừ chưa đầy đủ và cần phải bổ sung thông tin theo đúng hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị miễn trừ của Cục Quản lý Cạnh tranh, hoặc đang trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị miễn trừ.

Cục Quản lý Cạnh tranh sẽ xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ khi các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn./.