Lượng sắt thép từ Ấn Độ về Việt Nam tăng 47 lần

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong tháng 3/2017, lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt hơn 1,91 triệu tấn, trị giá 873 triệu USD, tăng 26,2% về lượng và tăng 5% về trị giá.

18/04/2017 17:03

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong tháng 3/2017, lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt hơn 1,91 triệu tấn, trị giá 873 triệu USD, tăng 26,2% về lượng và tăng 5% về trị giá.

Mức nhập khẩu trên đã đưa kim ngạch nhập khẩu khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 4,63 triệu tấn, trị giá gần 2,36 tỷ USD, tăng 1,1% về lượng và tăng 41,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trung bình mỗi ngày, có hơn 50.000 tấn sắt thép nhập cảng Việt Nam.

Đáng chú ý, trong đó, 3 tháng qua, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 1 triệu tấn sắt thép phế liệu, tăng 45% so với cùng kỳ, giá trị nhập khẩu vào khoảng 276 triệu USD. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày, Việt Nam đã mua hơn 11.000 tấn thép phế liệu.

Xét về thị trường, sắt thép các loại nhập khẩu về Việt Nam trong trong 3 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với hơn 2,21 triệu tấn, trị giá gần 1,18 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng và tăng 40,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; từ Nhật Bản đạt 529 nghìn tấn, trị giá 315 triệu USD, giảm 11,2% về lượng và tăng 29,6% về trị giá.

Sắt thép các loại nhập khẩu về Việt Nam từ Hàn Quốc với 417 nghìn tấn, trị giá 293 triệu USD, giảm 2,5% về lượng và tăng 41,3% về trị giá; đặc biệtt sắt thép các loại có xuất xứ từ Ấn Độ tăng mạnh so với cùng kỳ với đạt 439 nghìn tấn, trị giá 227 triệu USD, tăng 47 lần về lượng và tăng 22 lần về trị giá.