Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ yêu cầu rà soát chống bán phá giá thép phủ màu nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc

Mới đây, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam.

21/08/2020 13:49

Mới đây, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép phủ màu có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 24/10/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Mức thuế chống bán phá giá được áp dụng cho thép phủ màu của Trung Quốc là từ 2,53% đến 34,27% và của Hàn Quốc là từ 4,71% đến 19,25%.

Trong thông báo tiếp nhận hồ sơ, Cục Phòng vệ thương mại nêu rõ, Điều 82 (1) (a) Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 quy định: “sau 01 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyền quyết định rà soát vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo đề nghị của một hoặc nhiều bên liên quan trong vụ việc điều tra và trên cơ sở xem xét các bằng chứng do bên đề nghị cung cấp”.

Điều 58 (1) Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định: “trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 01 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức hoặc quyết định mới nhất về kết quả rà soát biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, các bên liên quan theo quy định tại Điều 59 của Nghị định này có thể nộp Hồ sơ yêu cầu rà soát, trừ trường hợp thời hạn nộp hồ sơ ít hơn 09 tháng tính đến thời hạn Bộ trưởng Bộ Công Thương phải quyết định có tiến hành rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp hay không”.

Do đó, các bên liên quan theo quy định tại Điều 74 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát theo hướng dẫn.

Phạm vi đề nghị rà soát bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung: (i) Phạm vi hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá; (ii) Biên độ bán phá giá đang áp dụng đối với một hoặc một số doanh nghiệp nước ngoài cụ thể; (iii) Thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Cũng tại thông báo này, Cục Phòng vệ thương mại lưu ý thêm, hồ sơ theo hướng dẫn phải được điền đầy đủ và nộp trực tiếp tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h00 ngày 24/10/2020 (theo giờ Hà Nội). Hồ sơ được nộp sau 17h00 theo dấu công văn đến của Cục Phòng vệ thương mại và/hoặc theo email có thể sẽ không được chấp nhận.

Sau khi kết thúc thời hạn rà soát, căn cứ vào kết luận điều tra, Cục Phòng vệ thương mại sẽ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương một trong các phương án: Tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo quy định hiện hành; và/hoặc điều chỉnh biện pháp chống bán phá giá tương ứng với kết quả rà soát; hoặc chấm dứt việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Việc tiến hành các thủ tục liên quan đến quá trình rà soát sẽ không gây cản trở tới việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đang có hiệu lực.