Điểm danh 5 thị trường cung cấp trên 1 tỷ USD sắt thép cho Việt Nam

Năm 2020, nhập khẩu sắt thép đạt 13,2 triệu tấn, trị giá hơn 8 tỷ USD, trong đó, có 5 thị trường cung cấp trên 1 tỷ USD sắt thép cho Việt Nam, đứng đầu là Trung Quốc.

02/02/2021 16:46

Năm 2020, nhập khẩu sắt thép đạt 13,2 triệu tấn, trị giá hơn 8 tỷ USD, trong đó, có 5 thị trường cung cấp trên 1 tỷ USD sắt thép cho Việt Nam, đứng đầu là Trung Quốc.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng sắt thép các loại nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2020 đạt gần 13,26 triệu tấn, trị giá 8,07 tỷ USD. So với năm 2019, nhập khẩu sắt thép đã giảm cả về lượng, kim ngạch với mức giảm tương ứng 8,9%, 15,2%.

Năm qua, các doanh nghiệp nhập khẩu sắt thép với giá trung bình 608,4 USD/tấn. Riêng tháng 12/2020, cả nước đã nhập khẩu gần 1,01 triệu tấn, tương đương 717,3 triệu USD, giá trung bình 711,3 USD/tấn.

Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp sắt thép cho Việt Nam, chiếm 28,4% trong tổng lượng và chiếm 30,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước. Năm 2020, Việt Nam nhập 3,76 triệu tấn sắt thép từ thị trường này với trị giá 2,43 tỷ USD, giảm trên 26% cả về lượng và trị giá.

Nhật Bản là thị trướng cung ứng sắt thép lớn thứ 2 cho Việt Nam, với 2,45 triệu tấn, tương ứng 1,39 tỷ USD, tăng 17,3% về lượng và tăng 6,7% về trị giá so với 2019.

Nhập khẩu sắt thép từ các thị trường lớn trong năm 2020 của Việt Nam

Nhập khẩu sắt thép từ thị trường Hàn Quốc đạt 1,78 triệu tấn, tương đương 1,28 tỷ USD, giá 720,9 USD/tấn, tăng 0,4% về lượng, nhưng giảm 9,1% kim ngạch và giảm 9,5% về giá so với năm 2019; chiếm 13,4% trong tổng lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước và chiếm 15,9% trong tổng kim ngạch.

Tiếp theo là thị trườngẤn Độ cũng tăng 11,7% về lượng và tăng 0,9% về kim ngạch nhưng giảm 9,7% về giá so với năm 2019, đạt 2,47 triệu tấn, tương đương 1,11 tỷ USD, giá trung bình 449 USD/tấn.

Như vậy, năm 2020, Việt Nam có 5 thị trường cung cấp sắt thép trị giá hơn 1 tỷ USD cho Việt Nam.