Danh sách một số doanh nghiệp Brazil nhập khẩu phôi thép

Danh sách một số doanh nghiệp Brazil nhập khẩu phôi thép do Liên đoàn Công nghiệp Bang Sao Paulo giới thiệu.

09/11/2020 11:27

Danh sách một số doanh nghiệp Brazil nhập khẩu phôi thép do Liên đoàn Công nghiệp Bang Sao Paulo giới thiệu.

Thương vụ Việt Nam tại Brazil cho biết, đối với danh sách này, các doanh nghiệp trong nước khi giao dịch lần đầu với đối tác nên viết thư tiếng bằng tiếng Anh (nếu không viết bằng tiếng Bồ Đào Nha), gửi theo đường Fax trước. Các thư từ giao dịch lần sau có thể gửi Email để thuận tiện trong việc giao dịch.

Nhằm tránh rủi ro trong giao dịch, Thương vụ lưu ý các doanh nghiệp nên điều tra tư cách pháp nhân, uy tín của đối tác trước khi ký kết hợp đồng.

Ở Brazil, SERASA là một trong số các doanh nghiệp chuyên điều tra lí lịch, tài chính doanh nghiệp, cho kết quả nhanh, chính xác với lệ phí vài chục USD tuỳ theo mức độ yêu cầu điều tra.

Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tự liên hệ, viết thư trực tiếp bằng tiếng Anh, thanh toán trực tiếp lệ phí điều tra với SERASA - An Experian Company, theo Địa chỉ: Serasa - An Experian Company; Alameda dos Quimimuras, 187; Planalto Paulista, Sao Paulo- SP, 04068-900, Tel: +55 (11) 3373 7272, Fax: + 55 (11) 2847 9746, Website: www.serasa.com.br

Danh sách một số doanh nghiệp Brazil nhập khẩu phôi thép

Tên doanh nghiệp

ArcelorMittal Aços Longos

Địa chỉ

BR 262 Km 3 - Anel Rodoviário

Thành phố

Belo Horizonte - Minas Gerais

Mã số bưu điện

31950-640

Quốc gia

Brasil

Tel

55 31 3379 6000

Fax

55 31 3379 6010

Website

www.arcelormittal.com.br

Tên doanh nghiệp

Grupo Gerdau

Địa chỉ

Av. Farrapos, 1811

Thành phố

Porto Alegre - RS

Quốc gia

Brasil

Tel

55 51 3323.2500

Website

www.gerdau.com.br

Tên doanh nghiệp

V&M do Brasil

Địa chỉ

Av. Olinto Meireles, 65, Barreiro.

Thành phố

Belo Horizonte, MG.

Mã số bưu điện

30640-010

Quốc gia

Brasil

Tel

55 31 3328 2121

Fax

55 31 3333 4471

Mail

contato@vmtubes.com.br

Tên doanh nghiệp

Villares Metals

Địa chỉ

Rua Alfredo Dumont Villares, 155

Thành phố

Sumaré - SP

Mã số bưu điện

13178-902

Quốc gia

Brasil

Tel

55 19 3303 8000

Fax

55 19 3303 8696

Mail

metals@villaresmetals.com.br

Website

www.villaresmetals.com.br

Tên doanh nghiệp

Aços Villares S/A

Địa chỉ

Av. Nações Unidas, 8.501 5ºA

Thành phố

São Paulo, SP

Mã số bưu điện

05425-070

Quốc gia

Brasil

Tel

55 11 3094-6600

Fax

55 11 3094-6524

Địa chỉ liên hệ của Thương vụ Việt Nam tại Brazil:

Escritório Comercial da Embaixada da R.S. do Vietname no Brasil

Rua Paulo Orozimbo, No 675, Conj. 91 e 92. CEP: 01 535 - 001.