Đảm bảo an toàn thông tin dịp nghỉ lễ

28/04/2015 16:11

(Chinhphu.vn) -Bộ TTTT vừa ban hành văn bản về việc đôn đốc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Cụ thể, trong dịp sự kiện Giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30/4-1/5 sắp tới, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức nhà nước nghiêm túc quán triệt các chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin tại Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

Nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; chủ động hoặc thuê dịch vụ thực hiện rà soát an toàn thông tin và khắc phục nhanh chóng các điểm yếu trên các hệ thống thông tin hiện có; rà soát các phương án phòng chống tấn công mạng, các phương án ứng cứu sự cố cũng như phương án dự phòng trong trường hợp hệ thống bị tấn công; cử cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin túc trực theo dõi các sự cố và kịp thời thông báo về Trung tâm VNCERT và Cục An toàn thông tin trong trường hợp có sự cố xảy ra để phối hợp xử lý.

Trước đó, ngày 25/4, Trung tâm tin học, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản về việc đôn đốc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Trung tâm Tin học đề nghị thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn và an ninh thông tin mạng tại VPCP, đặc biệt là các hệ thống thông tin kết nối Internet như Cổng TTĐT, trang thông tin, hệ thống thư điện tử công vụ; chủ động kiểm tra, rà soát hoặc thuê dịch vụ đánh giá tình hình an toàn, an ninh thông tin và nhanh chóng khắc phục các điểm yếu trên hệ thống thông tin hiện có; rà soát các phương án phòng chống tấn công mạng, các phương án ứng cứu sự cố và phương án dự phòng trong trường hợp bị tấn công; cử cán bộ chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin trực theo dõi tình hình và kịp thời báo cáo sự cố mất an toàn, an ninh thông tin về Trung tâm Tin học để phối hợp xử lý./.