Canada xem xét áp dụng “thuế lũy tiến” đối với thép nhập khẩu

Canada xem xét điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu dưới dạng “thuế luỹ tiến”.

21/08/2018 14:28

Canada xem xét điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu dưới dạng “thuế luỹ tiến”.

Bộ Tài chính Canada đã đăng thông báo ngày 14/8/2018 về việc lấy ý kiến các bên liên quan ở Canada (các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, người tiêu dùng Canada…) về khả năng áp dụng biện pháp tự vệ (bao gồm cả việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời) đối với sản phẩm thép nhập khẩu.

Theo quy định của Hiệp định Tự vệ WTO, biện pháp tự vệ toàn cầu được áp dụng trong trường hợp cơ quan điều tra một nước, qua quá trình điều tra, xác định được rằng một sản phẩm nhập khẩu đang gia tăng về số lượng, gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Để kịp thời ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng đó, nước nhập khẩu có thể áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với thời hạn tối đa là 200 ngày trên cơ sở quyết định điều tra sơ bộ.

Bộ Tài chính Canada đã làm việc với các nhà sản xuất sản phẩm thép trong nước từ ngày 29/6/2018 về khả năng áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời nhằm ngăn chặn sự gia tăng thép nhập khẩu.

Biện pháp tự vệ tạm thời, nếu được áp dụng, sẽ được áp dụng dưới dạng “thuế luỹ tiến” đối với toàn bộ các sản phẩm thép nhập khẩu bị điều tra hoặc đối với các sản phẩm thép nhập khẩu vượt ngưỡng quy định (hình thức hạn ngạch thuế quan).

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thép Việt Nam rà soát tình hình xuất khẩu thép sang thị trường Canada, tham gia gửi bình luận/lập luận về vụ việc và chuẩn bị ứng phó với vụ việc.

Sẵn sàng các phương án trong trường hợp Canada quyết định áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu./.