Áp thuế chống bán phá giá với thép từ Trung Quốc

Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 3283/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H nhập khẩu vào VN, có xuất xứ từ Trung Quốc (sản phẩm có mã HS 7216.33.00, 7228.70.10, 7228.70.90), sẽ có hiệu lực từ ngày 5.9.

25/08/2017 22:04

Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 3283/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H nhập khẩu vào VN, có xuất xứ từ Trung Quốc (sản phẩm có mã HS 7216.33.00, 7228.70.10, 7228.70.90), sẽ có hiệu lực từ ngày 5.9.

Biện pháp CBPG chính thức được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung ở mức 20,48% và 22,09% dành cho 4 công ty sản xuất cụ thể. Riêng các công ty sản xuất và xuất khẩu không hợp tác trong vụ điều tra sẽ bị áp thuế CBPG là 29,17% (giảm so với mức thuế tạm thời là 36,33%).

Đồng thời, Bộ Công thương thông báo loại bỏ sản phẩm có xuất xứ từ Hồng Kông trong đợt điều tra. Các lô hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Hồng Kông đã nhập vào VN và đã nộp thuế CBPG sẽ được hoàn trả lại tiền thuế CBPG.