Áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép xây dựng

20/07/2016 10:08

Ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài sau quá trình điều tra theo đơn đề nghị của 4 doanh nghiệp sản xuất thép trong nước. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành và sẽ thay thế cho quyết định áp thuế tạm thời số 862/QĐ-BCT. Theo đó, mức thuế tự vệ áp dụng chính thức cho sản phẩm phôi thép vuông là 23,3% (bằng với mức thuế tạm thời) và sản phẩm thép xây dựng là 15,4% (tăng 1,2% so với mức thuế tạm thời).

Thuế tự vệ này được duy trì đến năm 2020 với với mức điều chỉnh giảm dần hàng năm, cụ thể:

Thời gian có hiệu lực

Thuế phôi thép

Thuế thép dài

Từ ngày 22/3/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời có hiệu lực) đến ngày 01/8/2016

23,3%

(mức thuế tự vệ tạm thời)

14,2%

(mức thuế tự vệ tạm thời)

Từ ngày 02/8/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp chính thức có hiệu lực) đến ngày 21/3/2017

23,3%

(mức thuế tự vệ chính thức)

15,4%

(mức thuế tự vệ chính thức)

Từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018

21,3%

13,9%

Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019

19,3%

12,4%

Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020

17,3%

10,9%

Từ ngày 22/3/2020 trở đi

0%

(nếu không gia hạn)

0%

(nếu không gia hạn)

Việc chính thức áp dụng thuế tự vệ sẽ hạn chế lượng thép nhập khẩu ồ ạt vào thị trường Việt Nam, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa sản phẩm sản xuất trong nước với các sản phẩm nhập khẩu và giúp các doanh nghiệp trong ngành thép giảm nguy cơ thiệt hại do thép nhập khẩu có thể ngây nên.