VNSTEEL: Hội nghị Đại diện vốn Tổng Công ty năm 2014

Sáng ngày 18/1/2014, Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư ra ngoài Công ty mẹ - Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP giai đoạn 2011 – 2014, giải pháp kiện toàn giai đoạn 2015 – 2020. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, các Trưởng đại diện, Đại diện chính tại các công ty con, công ty liên kết.

26/01/2015 14:14

Sáng ngày 18/1/2014, Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư ra ngoài Công ty mẹ - Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP giai đoạn 2011 – 2014, giải pháp kiện toàn giai đoạn 2015 – 2020. Tham dự hội nghị và phát biểu tại hội nghị có Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, các Trưởng đại diện, Đại diện chính tại các công ty con, công ty liên kết.

Ông Nghiêm Xuân Đa - UV HĐQT, TGĐ Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã trình bày báo cáo đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2014 và giải pháp kiện toàn công tác quản lý vốn đầu tư giai đoạn 2015 – 2020, giới thiệu nội dung chính về những điểm mới của Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế đại diện vốn năm 2014. Tại hội nghị, đại diện các công ty con và công ty liên kết cũng đã đưa ra các tham luận về các chủ đề khác nhau cùng với những kiến nghị và đề xuất đối với công tác đại diện vốn.

Ngay từ khi thành lập, Tổng công ty đã triển khia công tác đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp bằng việc huy động vốn từ các đối tác trong nước và ngoài nước để thành lập các công ty sản xuất, kinh doanh thép có vốn góp của Tổng công ty, từ đó đã thiết lập được một hệ thống các đơn vị sản xuất kinh doanh thép của Tổng công ty đa dạng về chủng loại sản phẩm từ thép xây dựng đến các sản phẩm cán nguội, tôn mạ, ống thép, … Đặc biệt, tong giai đoạn 1995 – 2006, toàn hệ thống Tổng công ty đã có những đóng góp tích cực vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu về thép cho nền kinh tế, vầ Tổng công ty Thép Việt Nam là lá cờ đầu, đại diện tiêu biểu cho ngành Công nghiệp Thép Việt Nam.

Ông Bùi Văn Hùng - UV chuyên trách HĐQT Tổng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2014

Tại thời điểm 31/12/2014 Công ty Mẹ - Tổng công ty đã đầu tư vốn vào 45 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư là 6.127.785 triệu đồng, trong đó đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty (khai thác quặng, sản xuất thép và các sản phẩm từ thép) chiếm 88,64% vốn, tương đương 5.431.527 triệu đồng. Bao gồm 14 Công ty con, 29 Công ty liên kết, 02 Công ty TNHH Một thành viên 100% vốn của Tổng công ty.

Lợi nhuận cổ tưc thu được từ việc đầu tư vốn vào các Công ty con, Công ty liên kết đã đóng góp phần lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty. Một số dự án đầu tư trọng điểm đã được thực hiện và hoàn thành (Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Công ty TNHH Vinakyoei, Công ty Tôn Phương Nam,…), tạo điều kiện để toàn hệ thống Tổng công ty có tăng trưởng về năng lực sản xuất từ năm 2015.

Ông Đặng Thúc Kháng - Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo hội nghị